Genel Veri Koruma Yönetmeliği – Başvuru sırasında paylaşılan kişisel verilere dair vizeye başvuranlara aktarılacak bilgiler[1]

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Bilgiler

 

Bu başvuru formunun gerektirdiği kişisel verilerinizin toplanması, fotoğrafınızın alınması ve parmak izlerinizin alınması, vize başvurunuzun incelenmesi için zorunludur. Bu tür verilerin sağlanamaması, başvurunun kabul edilemez olmasına neden olacaktır.

Yunanistan içindeki verilerin işlenmesinden sorumlu yetkililer: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, www.mfa.gr

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri: Kifissias 1-3, 115 23 Atina, Yunanistan.
Call Center: +30 210 6475600, Faks: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesinin yasal dayanağı 767/2008 sayılı Yönetmelik (EC) (VIS Yönetmeliği), 810/2009 sayılı Yönetmelik (EC) (Vize Kodu) ve 2008/633/JHA sayılı Konsey Kararında belirtilmiştir.

Veriler Üye Devletlerin ilgili makamlarıyla paylaşılacaktır [tüm ilgili Devletleri listeleyin] ve vize başvurunuzla ilgili bir karar vermek üzere bu makamlar tarafından işlenecektir. Başvurunuzda alınan karar veya verilmiş bir vizeyi iptal etme, iptal etme ya da uzatma kararı ile ilgili veri ve veriler maksimum beş yıl süreyle Vize Bilgi Sistemine (VIS) girilecek ve saklanacaktır ve bu süre zarfında, vize yetkilileri ve dış sınırlardaki ve üye devletler içindeki vize kontrolü yapma yetkisi olan yetkililerle, ve Üye Devletlerdeki göçmenlik ve yasal giriş koşullarının olup olmadığını kontrol etmek, Üye Devletlerin topraklarında kalmak ve ikamet etmek, bu koşulları yerine getirmeyen veya artık yerine getirmeyen kişileri tespit etmek, bir sığınma başvurusunu incelemek ve bu inceleme için sorumluluk belirlemek amacıyla iltica makamları tarafından erişilebilir olacaktır. Belirli koşullar altında, veriler terörizm suçlarının ve diğer ciddi suçların önlenmesi, tespiti ve soruşturulması amacıyla Üye Devletlerin ve Europol'un yetkili makamlarına da sunulacaktır.

 

Kişisel verileriniz, geri dönüş de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarının kimliğini kanıtlamak amacıyla üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara da aktarılabilir. Bu tür bir aktarım sadece belirli koşullar altında gerçekleşebilir.[2] Bu koşullar hakkında ve özel durumunuzda nasıl karşılandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için verileri işlemekten sorumlu makamla iletişime geçebilirsiniz (Bkz. yukarıdaki iletişim bilgileri).

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği[3] ve VIS Yönetmeliği[4] uyarınca, bir kopyası da dahil olmak üzere kişisel verilerinize ve VIS'e ileten Üye Devletin kimliğine erişim hakkına sahipsiniz. Ayrıca, yanlış veya eksik olan kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya tamamlanması, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanması ve yasa dışı bir şekilde işlenen kişisel verilerinizin silinmesi hakkına da sahipsiniz.

 

Erişim, düzeltme, kısıtlama veya silme talebinizi doğrudan verilerin işlenmesinden sorumlu makama iletebilirsiniz (Bkz. Yukarıdaki iletişim bilgileri). İlgili Devletin ulusal yasalarına göre ilgili hukuk yolları da dahil olmak üzere, bu hakları nasıl kullanabileceğinize ilişkin daha fazla ayrıntı web sitesinde mevcuttur ve talep üzerine sağlanabilir.

 

Talebinizi başka herhangi bir Üye Devlete de iletebilirsiniz. Yetkili makamların listesine ve iletişim bilgilerine şu adresten ulaşılabilir: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, www.mfa.gr

 

Ayrıca, verilerinizin yasadışı bir şekilde işlendiğini düşünüyorsanız, Yunanistan'ın veya diğer herhangi bir Üye Devletin ulusal veri koruma otoritesine herhangi bir zamanda şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Yunanistan Veri Koruma Kurumu Posta Adresi: Veri Koruma Kurumu, Kifissias 1-3, 115 23 Atina, Yunanistan.
Call Center: +30 210 6475600, Faks: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

 

Web Sitesi: https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,43321&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

Başvurunuzun incelenmesi için gerekli olabilecek diğer kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi için lütfen yetkili vize makamına başvurunuz.

 

[1] Gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili 95/46 / sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (AB) 2016/679 sayılı Tüzüğü EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği), OJ L 119 4.5.2016 Sayfa 1.

[2] 767/2008 sayılı (AT) Yönetmeliğinin 31. Maddesi (VIS Yönetmeliği).

[3] (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Yönetmeliğinin 15 ila 19'uncu Maddeleri.

[4] 767/2008 (AT) sayılı Yönetmeliğin 38. Maddesi (VIS Yönetmeliği).