Görüşleriniz

Kosmos Vize Hizmetleri olarak müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışımız bulunmaktadır. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor ve taahhüt ediyoruz.


Görüşleriniz, geribildirimleriniz size sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve geliştirmek adına bizler için önem taşımaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz adına önerilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.


Görüşleriniz ya da her türlü geri bildirimlerinizin müşteri memnuniyeti altında değerlendirilmekte ve 2 iş günü içerisinde cevaplandırılmasını hedeflemekteyiz.


Bizimle Anket Formu veya Mail yolu ile irtibata geçerbilirsiniz.

Kosmos Vize Başvuru Merkezini ziyaret eden başvuru sahiplerine yönelik güvenlik duyurusudur;

 

Ofisimizi ziyaret eden başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmeleri ve belirtilen eşyaları içeri sokmaları ve kullanmaları yasaktır:

 

 • • Kameralar, fotoğraf makinesi veya herhangi bir ses/video kaydı yapan (mp3 okuyucu/çalıcı, taşınabilir bilgisayar, pilli kayıt cihazları, vb.),
 • • Kabin boyundan büyük çanta veya bavul ya da valiz, sırt çantaları, evrak çantaları veya fermuarlı çantalar, (Dosya bulunduruluyorsa yalnızca istenilen belgeleri içeren dosya bulundurulabilir)

*Yukarıdaki listede belirtilen objelerle sınırlı değildir.

 • • Yanıcı (kibrit, çakmak, yakıt ve benzeri gibi tutuşabilir) ve kesici (makas, kalemtıraş, törpü, vb.) her türlü nesne,
 • • Silah veya silah benzeri nesneler ya da herhangi bir patlayıcı malzeme,
 • • Evcil hayvan (Alerjik hassasiyetler sebebiyle),
 • • Mühürlü zarflar ya da paketler,
 • • Yiyecek ve içecek,
 • • Güvenlik görevlileri ve ofis yetkilileri şüpheli gördüğü eşyaları yasaklama ve şüpheli şahısları ofislerimize kabul etmeme hakkına sahiptirler.
 • *Yasaklama yukarıdaki listede belirtilenlerle sınırlı değildir. Güvenlik görevlisinin olaya göre tehlikeli ve sakıncalı görebileceği diğer nesneler de yasaklanabilir.
 • • Güvenlik nedenlerinden dolayı, vize başvurularında başvuru sahibi dışında arkadaş, akraba ya da iş arkadaşları/irtibatta bulunan kişiler gibi 3. kişilerin giriş yapmaları yasaktır (Başvuru sahibi ve vekâleten başvuru yapacak kişi dışında Kosmos Vize Ofisine giriş mümkün değildir). Fiziksel veya nörolojik olarak bir engeli bulunan başvuru sahiplerine yardım etmek üzere 1 refakatçi kabul edilecektir.

Kosmos Ofisinde yukarıda belirtilen yasaklı eşyaları muhafaza edecek herhangi bir yer bulunmamaktadır. Başvuru sahiplerinden, merkeze girmeden önce bu özellikte ve tipte eşyaları yanlarında bulundurmamak üzere organize olmaları rica olunur. Güvenlik politikamız gereği 7/24 kamera ile kayıt altına alınmaktadır. Önemle bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel verilerinizin Korunması

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi olarak, başvuru sahiplerinin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle başvuru sahiplerinin kişisel verilerinin kullanılmasında, başvuru sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* hakkında bilgi vermek istiyoruz. Başvuru sahiplerinin kişisel verilerini internet üzerinden, çağrı merkezi kanallarından; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden bize iletebiliyorlar.

Biz bu verileri;

 • • Yunanistan Başkonsolosluğu adına kabul ediyor;
 • • Her zaman güvenle saklıyor,
 • • Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.
 • Dilediğiniz zaman bize başvurarak;
 • • Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,
 • • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz.
 • • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini talep edebilirsiniz
 • Kanun kapsamında detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.
 • *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi  olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Kişisel verileriniz, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi ’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

.  Yabancı Misyon uygulama ve talepleri başta olmak üzere yetkili üçüncü kişilerin taleplerini karşılama süreçlerinde,

.  Yurt içi ve yurt dışındaki denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin karşılanabilmesi ,

.  İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinde,

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla yukarıda belirtilen veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.

 

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi,  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması gibi, kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Vize başvurunuzun yapılabilmesi  ve sunduğumuz hizmetin yerine getirilebilmesi için kişisel verileriniz çalışanlarımız tarafından işlenecektir.  Paylaşılan kişisel verileriniz ve vize başvurularınız  çalıştığımız Misyon bünyesine aktarılacak ve tutulacaktır. Özel niteliklilerde dâhil olmak üzere, tüm kişisel verileriniz yabancı misyonun tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde koruma altında olacaktır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ; Yabancı Misyon, yurt içi ve yurt dışındaki denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin  izin verdiği kişi ve kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, şirketimizin danışmanlarına, denetçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’ nin Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi  ‘ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 

.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

.  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

.  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ;  Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   - Cumhuriyet Caddesi No:139      Harbiye - Şişli - İstanbul - Türkiye  adresine bizzat elden iletebilir,  noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 

 

Ek : KVKK Başvuru Formu

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza

yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 

 • • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • • Her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarımızı korumak,
 • • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak,
 • • Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,
 • • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • • Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttıracak yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi,

 

Sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olmayı TAAHHÜT EDERİZ. 

 

 

 

 1. 1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

 

İşbu Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Politika”), Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi (Kosmos), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile hayata geçirilen veri koruma yükümlülüklerini yerine getirirken ve ek olarak kişisel verileri işlerken Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi içerisinde ve/veya Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler için yeterli ve makul güvenlik düzeyini uygulamayı, kişisel verilerin gizliliğine saygı duymayı ve işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

 

 1. 2. POLİTİKANIN AMACI

 

Bu Politikanın temel amacı, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları ortaya koymak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri aydınlatarak ve bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

 1. 3. POLİTİKANIN KAPSAMI

 

İşbu Politika; Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin tüm departmanlarını ve çalışanlarını kapsamaktadır.

 

İşbu Politika; Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin kişisel verileri işlemekte olduğu tüm faaliyetleri kapsayacak olup, her türlü olay ve eylemde uygulanacaktır.

 

İşbu Politika anonim hale getirilmiş ya da kişisel veri olmayan veriler hakkında uygulanmayacaktır.

 

Yeni mevzuatlar ile belirlenmesi durumunda, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi kişisel veriler üzerinde yeni mevzuatlara uyumlu olacak şekilde daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlayacak ve mevzuat gerekliliklerine uyacaktır.

 

İşbu Politika’nın Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından uygulanmasında hukuki bir engel olduğuna kanaat getirildiği durumlarda, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi uygulayacağı adımları, gerek görülmesi durumunda Kurul’a da danışarak, yeniden belirleyecektir.

 

 

 1. 4. TANIMLAR

 

İşbu Politika'da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

 

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu'nda "ilgili kişi" olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından tutulan veri sorumluları sicili (VERBİS)

Veri Envanteri

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi'nin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu ve ilgili kişisel veri sahibi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve detaylandırdığı envanter

 

 1. 5. KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi nezdinde; Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri (Müşteriler, Çalışanlar, Çalışan Adayları, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri ve Temsilciler) ile sınırlı olarak ;

 

İlgili kamu kuruluşları, denetleyici ve düzenleyici makamlar, iş kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin karşılanabilmesi, işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve şirketimizin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik olarak ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı Alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır.

 

Bu kapsamda Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi içerisinde aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır ;

 

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, finans bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, pazarlama satış bilgisi, görsel ve işitsel kayıt bilgisi, ırk ve etnik köken bilgisi, sağlık bilgisi, biyometrik veri, ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi ve diğer bilgiler veri kategorisi.

 1. 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

 

 1. 6.1. Hukuka Uygunluk

 

Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 1. 6.2. Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması

 

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta, bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda tüm kişi kategorilerine ilişkin veriler güncel tutulmaya çalışılmakta, doğruluğu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 1. 6.3. Belirli, Meşru ve Açık Amaç

 

Şirketimiz; yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işleneceği amaç işleme faaliyeti öncesi belirlenmekte ve “Kişisel Veri Envanteri” ne de işlenmektedir.

 

 1. 6.4. Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

 

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. . Bu kapsamda süreçler sürekli gözden geçirilmekte, kişisel verilerin azaltılması ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

 

 1. 6.5. Kişisel Verilerin Gerektiği Kadar Muhafaza Edilmesi ve Sonrasında Silinmesi

 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bu kapsamda hukuk ve ceza zamanaşımı sürelerini dikkate almakta ve kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin “Veri İmha Politikası”na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. 7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

Kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen yasal dayanaklar kapsamında toplanabilir, işlenebilir veya kullanılabilir. 

 

 1. 7.1. Açık Rıza

 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir hak olup, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimizce, kişisel verilerin işlenmesinde ancak aşağıdaki şartlar varsa ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmektedir;

 

 • Açık rıza özgür irade ile verilmelidir, aksi durumda hükümsüzdür.

 

 • İlgili kişiden yazılı olarak veya elektronik ortamda açık rıza alınacaktır. Bu durumlara ek olarak kayıt alınması durumlarda sözlü rıza da kabul edilebilir. Bu şekilde açık rızalar ispatlanabilir şekilde kaydedilecektir. Açık rıza alınmadan önce kişilere ilgili hakları bildirilecektir.

 

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gerekli durumlarda açık rızalar yazılı olarak alınacaktır.

 

 •  Kişisel veri işleyen departmanlar, işledikleri kişisel veriler toplanırken ilgili veri sahibinin açık rızasının varlığının ve geçerliliğinin kontrolünü sağlamakla yükümlüdür. Açık rıza olmadığının tespit edilmesi durumunda veri işleme faaliyeti durdurulacaktır.

 

 1. 7.2. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi

 

7.2.1 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

7.2.2 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

7.2.3 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

7.2.4 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

7.2.5 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

7.2.6 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7.2.7 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. 7.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

 1. 7.3.1 Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca veri sahibinin açık rızasının bulunması ya da  kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenebilir.
 2. 7.3.2 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza almaksızın işlenebilir. Bu tarz bir işleme durumunda, veri işleyen sır saklama yükümlülüğü altındadır.
 3. 7.3.3 Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınacaktır.
 4. 7.3.4 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi gereken her durumda KVKK Komitesi bilgilendirilecektir.

 

 1. 7.4. Çalışanların Verilerinin İşlenmesi

 

 1. 7.4.1 Yukarıda belirlenen tüm kişisel veri işleme ilkeleri, çalışanların kişisel verileri üzerinde de uygulanacaktır.
 2. 7.4.2  CV toplama kanallarını kullanmadan iş başvurusunda bulunan kişilerin kişisel verileri iş ilişkisini başlatmak amacı ile açık rızaları bulunmaksızın işlenebilir. Bu şekilde gelen bir başvurunun uygun görülen bir pozisyon için değerlendirilmesinin ardından olumsuz sonuçlanması halinde ilgili kişinin kişisel verileri silinecektir.
 3. 7.4.3  İş ilişkisi ile bağlantılı ve sözleşmenin ifası ile ilgili olan çalışan kişisel verileri çalışanların açık rızası olmadan işlenebilir. Aksi durumlarda, çalışanın onayı, hukuki hükümlülük, meşru menfaat ve benzeri bir gerekçe olmalıdır. İlgili gerekçenin geçerliliği için hukuktan onay alınacaktır.

 

 

 1. 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

 1. 8.1. Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarım

 

 1. 8.1.1 Kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızası bulunduğu durumlarda Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
 2. 8.1.2 Kişisel veriler kanunun 5. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullardan en az birinin geçerli olması halinde, kişinin açık rızası olmadan Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.
 3. 8.1.3 Kişisel verilerin Türkiye içerisindeki aktarımı sırasında uyulacak yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasından aktarımı yapan ilgili departman sorumludur.

 

 

 

 1. 8.2 Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilere Aktarım

 

 1. 8.2.1 Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır.
 2. 8.2.2 Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir.
 3. 8.2.3 Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecek ve Kurul’dan izin alınacaktır.

 

 1. 8.3. Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarımı

 

 1. 8.3.1 Kişisel sağlık verileri anonim hale getirilmeden, mevzuata uygun olmadan, gerekli izin ve onaylar alınmadan üçüncü kişilere aktarılamaz.
 2. 8.3.2 Kişisel sağlık verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları çerçevesinde ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.
 3. 8.3.3 Kişisel sağlık verilerinin mecburi bir aktarımının söz konusu olması halinde hukuk biriminden onay alınmalıdır.
 4. 8.3.4 Sağlık verilerinin aktarımı sırasında uyulacak yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasından aktarımı yapan ilgili departman sorumludur.

 

 1. 9. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

 

 1. 9.1. Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi kişisel verisini elinde bulundurduğu ilgili kişilerin aşağı belirtilen taleplerine kanunda belirtilen sürelerde karşılık verecektir:

 

 1. 9.1.1 Kişisel verilerini işleyip işlemediğinin bilgisi,
 2. 9.1.2 Hangi kişisel verilerini işlediğinin bilgisi,
 3. 9.1.3 Kişisel verilerini aktarıp aktarmadığının bilgisi,
 4. 9.1.4 Kişisel verilerini aktardığı üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin irtibat kişilerinin bilgisi,
 5. 9.1.5 Kişisel verilerini işleme amacı,
 6. 9.1.6 Kişi ilgili kişisel verilerinin güncellenmesini istediğinde cevap verilmesi,
 7. 9.1.7 Kişisel verilerinin anonimleştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi isteği,
 8. 9.1.8 Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nde bulunan kişisel verilerinin bir kopyasını alma

 

 1. 9.2. Veri sahipleri haklarını kullanmak ve/veya Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin verilerini işlerken işbu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda aşağıdaki Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi KVKK Sorumlusu ile iletişim bilgilerini kullanarak irtibat kurabilirler. (Aynı zamanda internet sitesinde yer alan KVKK başvuru formu ile yukarda belirtilen haklar kapsamında başvuruda bulunabilinir.)

 

KVKK Sorumlusu:Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi

E-posta:

Posta:

Telefon:

 

 1. 10. GİZLİLİK

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi içerisinde kanun kapsamında işlenen kişisel verilerin tamamı gizlidir. Çalışanlar, kişisel veriler üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dahilinde toplama, işleme, aktarım, kullanım, silme, yok etme, anonimleştirme faaliyetlerini yürütebilir. Aksi durumda çalışanların bu faaliyetleri yürütmesi yasaktır. Ek olarak, çalışanlar kişisel verileri bireysel veya ticari amaçlarla kullanamaz.

 1. 11. GÜVENLİK

 

Kişisel verilerin güvenliği sırasıyla çalışan, departman ve Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi sorumluluğundadır. Kişisel verilerin kaybolmasına, hukuka aykırı olarak işlenmesine, kötüye kullanılmasına, yetkisiz kişilerce her türlü işleme alınmasına karşı korunması gerekmektedir. Bu güvenlik önlemleri elektronik ve fiziki olarak saklanan kişisel verilerin tamamını kapsamaktadır.

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

 1. 11.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

 

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış ve olası risklere karşı kişisel verilerinizi korumaktadır. Örneğin;

 1. 11.1.1 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup, uygulaması sürekli takip edilmektedir.
 2. 11.1.2 Bilgi ve bilgi işleme olanaklarının kötücül yazılımlardan korunmasını temin etmek üzere lisanslı antivirüs yazılım kullanılmakta ve güncellemeleri yapılmaktadır.
 3. 11.1.3 Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunması için güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 4. 11.1.4 Çalışanlara yapmakta oldukları iş ve görevleri ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmaktadır. Varlık sahipleri kullanıcıların erişim hakları düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Dosya sunucu/ortak alan içerisinde bulunan dosya ve klasörlerin erişim hakları periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
 5. 11.1.5 Ağ hizmetlerinin güvenliği için kimlik doğrulama, şifreleme ve ağ bağlantısı kontrolleri yapılmaktadır.
 6. 11.1.6 Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 7. 11.1.7 Yama yönetimi ve yazılım güncellemeleri yapılmaktadır.
 8. 11.1.8 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 9. 11.1.9 Sistem ve uygulamalar için şifreleme yapılmaktadır. 
 10. 11.1.10 Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alınmakta, yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 11. 11.1.11 Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (elektrik kaçağı, yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 12. 11.1.12 Kişisel veri içeren sistemlere kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle erişim sağlanmaktadır.
 13. 11.1.13 Ağ yoluyla Özel Nitelikli Kişisel Veri aktarımı yapılmamaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin yönetimine ilişkin prosedürler mevcuttur. 
 14. 11.1.14 Yazılıma ait  kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımın güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmaktadır.
 15. 11.1.15 Gerek yeni bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı, gerekse mevcut sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi bakımı kapsamında güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 1. 11.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere     Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

 

 1. 11.2.1 Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği operasyonu ve  uygulamasının başlatılması ve kontrol edilmesi amacıyla bir yönetim çerçevesi kurulmuştur.

 

 1. a.KVKK Komitesi ve İrtibat kişisi atanmış ve görev tanımları belirlenmiştir.
 2. b.KVKK Başvuru kanalları belirlenmiştir.
 3. c.İhlal, talep/şikayet yönetim iş akışları belirlenmiştir.
 1. 11.2.2 Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin Ana Esaslar, politika ve prosedürler belirlenmiştir.

 

 1. a.Veri İşleme ve Saklama Politikası Oluşturulmuştur.
 2. b.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Oluşturulmuştur.
 3. c.Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası Oluşturulmuştur.
 4. d.Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Politika Oluşturulmuştur.

 

 1. 11.2.3 İşlenen kişisel veriler kapsamında mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 2. 11.2.4 Çalışanlar için kişisel veri güvenliği konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 3. 11.2.5 Çalışanların ve yüklenicilerin bilgi güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları ve yerine getirmelerini temin etmek üzere veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar ile görev tanımları belirlenmiştir.
 4. 11.2.6 Çalışanlar için güvenlik politika, ana esaslar ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek bir disiplin süreci mevcuttur.
 5. 11.2.7 Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 6. 11.2.8 Çalışan, müşteri, tedarikçi vs. için aydınlatma metni yayımlanmıştır.
 7. 11.2.9 Açık rıza alınması gereken süreçler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 8. 11.2.10 Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini gidermektedir.
 9. 11.2.11 İşleme amacı bakımından anılan kişisel verilere ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmekte, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 10. 11.2.12 Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirmek üzere çalışanlar tarafında gerekli önlemler alınmaktadır.

 

 

 

 1. 11.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler


İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede (Maksimum 72 saatte) ilgili veri sahibine ve Kurul'a bildirecektir.

 

 1. 12. BİNA GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

 

 1. 12.1 Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi binalarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
 2. 12.2 Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.
 3. 12.3 Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
 4. 12.4 Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili  mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
 5. 12.5 Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır.
 6. 12.6 Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 1. 13. YÖNETİM BİNASINDA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

 

 1. 13.1 Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketitarafından; güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi binalarında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
 2. 13.2 Misafir olarak Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.
 3. 13.3 Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
 4. 13.4 Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

 

 

 1. 14. KOSMOS VİZE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ TESİSLERİNDE ZİYARETÇİ’LERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla; Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

 

 1.  15. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde ve Kurum tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik” uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir Politika oluşturmuş ve bu Politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

 

 1. 16. İHLAL OLAYLARI

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nde çalışan her bir çalışan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Politika kapsamında belirtilen kısıtlamalara aykırı olduğunu düşündüğü bir eylem veya olayı departman yöneticilerine aktarmak ile yükümlüdür.

 

Yapılan bilgilendirmeler sonucunda Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin KVKK komitesi mevzuatı dikkate alarak ihlal eylem veya olaylarına ilişkin olarak ilgili kişi veya yetkili kuruma (KVKK) bildirim yapmakla yükümlü tutulmuştur.

 

 1. 17. SORUMLULUKLAR

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi içerisinde sorumluluklar sırasıyla çalışan, departman şeklindedir. Bu kapsamda;

 

 1. 17.1 Çalışanlar kendi çalışma alanları içerisinde bulunan basılı veya bilgisayar ortamındaki tüm kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işlemede kanunda ve işbu Politika’da belirtilen şartlara uyacaktır.
 2. 17.2 Departman yöneticileri, departmanları içerisindeki çalışanların işlediği basılı veya bilgisayar ortamındaki tüm kişisel verilerden sorumludur ve bu veriler üzerindeki her türlü işleme için kanunda ve işbu Politika’da belirtilen şartlara departmanının uygun çalıştığını garanti etmektedir.
 3. 17.3 Departmanın yöneticileri, kontroller ve denetimler yaparak kendi departmanlarında işbu Politika’nın uygulanmasına katkı verecektir.
 4. 17.4 Yönetici konumundaki çalışanlar kendi alanlarına giren kişisel veri işleme faaliyetlerinden sorumludur ve kişisel verilerin kanuna ve işbu Politika’ya uygun işlenmesini sağlayacaktır.
 5. 17.5 Departmanlar kişisel veriler ile ilgili yeni veri işleme, veri silme, belirsizlik ve benzeri her türlü durumda Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’nin KVKK Komitesini bilgilendirmek ile yükümlüdür.

 

 1. 18. YÜRÜTME

 

İşbu Politika’nın yürütülmesinden Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Standardı'nın yürürlüğünü sağlamak için yönetim yapısı kurulmuştur.

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’a bağlı ve ilişkili diğer Politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

 

 1. 19. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

 

İşbu Politika 23.Eylül.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.