Avrupa Birliği (AB) , AB üyesi ülke vatandaşlarının veya Yunan Vatandaşlarının aile üylerinin, onlarla beraber AB ülkelerine yapılacak olan kısa süreli (90 güne kadar) vize başvurularında kolaylık sağlanmasını öngörmektedir. Bu durum bakmakla yükümlü olunan aile bireylerine yöneliktir:


• Eşler, 21 yaşını doldurmamış çocuklar (veya eşin çocukları), ya da bakmakla yükümlü oldukları 21 yaşından büyük çocuklar (veya eşin çocukları), bakmakla yükümlü oldukları ebeveynleri ya da kayın peder/valideleri.


Detaylı bilgi için Vize kategori AB / Yunan vatandaşı eşi ve/veya çocukları seçiniz .